• Maliye Bakanlığı yayımladığı 345 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile ticari nitelikteki araçlar için satın alınan lastiklerin amortismana tabi tutulması yerine satın alındığı yıl giderleştirilmesine olanak tanımış oldu.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ ile genel bütçeye dahil idarelerle özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlarla yıl sonu karlarının bildirilmesi, ödenmesi, muhasebeleştirilmesi işlemleri yeniden düzenlendi.
 • E-Fatura/E-Arşiv/E-İrsaliye ile ilgili hadlerin değişmesini öngören ve bazı düzenlemelerin de yer aldığı taslak 22.01.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni tebliğ ile artık her türlü ortamda E-Ticaret yapan tüm mükellefler (trendyol,N11,HepsiBurada.com,Çiçeksepeti Vs. gibi platformlardan satış yapanlar dahil), 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde edenler E-Faturaya geçmek zorundadırlar.
  2020-2021 hesap dönemleri için satış hadlerini sağlayan mükellefler 01.07.2022 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için satış hasılat hadlerini sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen Temmuz ayı başına kadar E-Fatura kapsamına girmek zorundadırlar.
 • 2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı %8,3 artmış olup, kurulan kooperatif sayısı %3,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,2 oranında azalmıştır.
  2021 yılında, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı %5,6, kapanan kooperatif sayısı %65 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %12,3 oranında azalış olmuştur.
 • Yeni ekonomi paketinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yer alan değişiklikler;

  * Devlet katkısı oranı %25’ten %30’a yükseltilecek
  * Kısa vadeli nakit ihtiyacı olan katılımcılara BES’ten ayrılmadan uygun koşullarla bankalar tarafından finansman sağlanabilecek.
  * Belirli ihtiyaçlar halinde BES ‘ten ayrılmaya gerek kalmadan birikimin bir kısmı devlet katkısı ile birlikte çekilebilecek.
  * 45 yaşından büyük çalışanlar talep ettikleri takdirde otomatik katılım sistemine dahil olabilecek
  * BES’e yıllık limitin üzerinde topllu para yatıranlar limitin üstündeki kısım için ilerleyen yıllarda devlet katkısından yararlanabilecek.

 • Önceki yıl kullanılan yevmiye defteri,defteri kebir,envanter defteri,damga vergisi defterive yönetim kurulu karar defteri yeterli yaprakları bulunması halinde ocak ayı sonuna kadar onay (ara tastik) yenileyerek kullanmaya devam edilebilir.Genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile Pay defterleri yeterli yaprak bulunması halinde izleyen faailiyet dönemlerinde de açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.Kapanış tasdikini 31.01.2022 tarihine kadar yaptırmayan mükelleflere uygulanacak idari para cezası 10242 tl’dir.

Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre