Gelin isterseniz öncelikle e-arşiv fatura ve e-fatura nedir, tanımlarını hatırlayalım.

E-Arşiv Fatura Nedir?

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortamda düzenlenen, faturadır.
Hukuki olarak kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir.

E-Fatura Nedir?

Elektronik ortamda kesilen ve dijital olarak yollanan E-Faturaların kullanımı, yasalar yoluyla belirli kurallara bağlanmıştır.
E-fatura, adından da anlaşılacağı gibi elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konmuştur ve kağıt fatura yerine kullanılmaktadır.
E-fatura kesenlerin ayrıca kağıt fatura kesmelerine gerek yoktur.

E-Ticaret Yapanlara E-Fatura Zorunluluğu

Yeni Vergi Usulü Kanunu tebliğine göre, e-ticaret yapan satıcılar için de elektronik faturaya geçiş şartları değiştirildi.
2020 ve 2021 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 1 milyon TL olan, 2022 veya sonrasındaki yıllar için ise 500 bin TL ve üzeri satış hasılatı olan satıcılarına e-Fatura kullanımı zorunlu hale getirildi. Yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte sektörlerin elektronik ortama geçiş hızının artırılması hedefleniyor.
Her sene geçiş zorunluluk şartları değişmekte ve limitler azaltılmaktadır, böylece dijital dönüşümün önü açılmaktadır.

2022 E-Fatura Limitleri Nedir?

Geçmiş yıllarda 10 milyon TL olan ciro limiti 5 milyon TL’ye düşürülmüştü.
E-Fatura zorunluluğu 2020 yılı içerisinde cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2021’ye kadar geçiş yapmalarını gerektiriyordu.
Yenilenecek olan tebliğ ile birlikte e-Fatura ciro limitleri 2021 yılı için brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve devamındaki hesap dönemleri için 3 milyon TL olarak belirlenmiş oldu.

E-Arşiv Geçiş Zorunluluğu Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital dönüşüm sürecinde e-Fatura uygulamasına geçiş yapan firmaların aynı zamanda e-Arşiv uygulamasına da geçiş yapmak zorunda olduğu tebliğ edilmiştir.
e-Ticaret platformlarında hizmet sağlayan aracılar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile online platformlarda ilan yayınlayanlar başlangıç tarihlerinden itibaren 3 ay içerisinde e-Arşiv Faturaya geçmek zorundadır.

Ayrıca e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükellefler tarafından vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarın 30 bin TL’yi aşması halinde ve vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi aşması halinde, e-Arşiv Fatura olarak faturalarını GİB üzerinden düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 2022 yılında yayınlanacak tebliğ ile bu limitin 10 bin TL olarak revize edileceği düşünülmektedir.

E-Fatura Geçiş Zorunluluğu Nedir?

Önceki yıllarda 10 milyon TL olan ciro limiti yeni yayınlanan bir tebliğ ile 5 milyon TL’ye düşürülmüştü. Buna ek olarak e-Fatura zorunluluğu 2021 yılı için, 2020 yılı içerisinde cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2021’ye kadar geçiş yapmalarını gerektiriyordu.

GİB tarafından yayınlanan son değişiklik ile e-Fatura ve e-Arşiv zorunluluğu için gereken ciro limiti tekrar düşürüldü. Güncel olarak, 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve devamındaki hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan mükelleflerin şartı sağladıkları hesap dönemini takiben yedinci ayın başına kadar başvurularını ve hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

E-fatura ve E-Arşiv Uygulaması 2022 Yılında Kimler İçin Zorunlu?

2022 yılı itibariyle e-Faturanın kapsamının genişletilerek, dijitalleşme yolunda daha geniş adımlar atılması hedefleniyor
Bu genişlemeye; brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzerindeki, 2022 ve devamındaki hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, kendi e-ticaret sitelerinde ya da e-ticaret platformlarında faaliyetlerde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya devamındaki hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı şartlarını sağlayan mükellefler dahil edilecektir.

Buna ek olarak ciro limiti göz önünde bulundurulmadan e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan mükellefler ise ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten şirket sahiplerinin, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan firmaların 1 Temmuz 2022’e kadar ve bu tarihten sonra faaliyete başlayanların ise ilk 3 ay içerisinde e-Fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

E-Defter Zorunluluğu

2022 yılı içinde şartları sağladığı için zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin, Ocak 2023 itibariyle e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunlu kılınacaktır.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre