Maliye Bakanlığı yayımladığı 345 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile ticari nitelikteki araçlar için satın alınan lastiklerin amortismana tabi tutulması yerine satın alındığı...