Sağlık sektöründe e-fatura zorunluluğu 01.07.2021 tarihi itibarıyla getirilmiş ve bu konuda uyumun hızlı bir şekilde tamamlanması talep edilmiştir. Vergi Usul Kanunu 509. tebliği çerçevesinde sağlık hizmeti sunanlar, medikal malzeme ve ilaç temini yapanlarla etken madde satanların e-fatura uygulamalarına geçmesi zorunludur. İlgili tebliğde sayılan mükellefler aşağıdaki gibidir.

 • Hastane ve Sağlık Kuruluşları,
 • Diyaliz Merkezleri,
 • Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat Verilen Tedavi Merkezleri,
 • Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri,
 • Tıbbi Laboratuvarlar,
 • Eczane ve Tıbbi Cihaz Tedarikçileri,
 • Optik Mağazaları,
 • Kaplıcalar,
 • İşitme Merkezleri,
 • Beşerî Tıbbi Ürün Üretim ve Tedariki Yapan Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişilerin Şubeleri,
 • Ecza Depoları.

E-fatura ile Sağlık Sektöründeki Avantajlar

Elektronik fatura zorunluluğunun sağlanmasıyla birlikte medikal sektöründe matbu faturaların yerini e-faturalar alacaktır. Bu çerçevede elden ele dolaşan faturalalar nedeniyle ortaya çıkan tehlikenin giderilmesi söz konusu olur. Ayrıca muhasebe sistemlerinde ortaya çıkması muhtemel eksik ve yanlışlıkların da e-fatura çözümleri sayesinde daha başarılı bir şekilde ortadan kaldırılması mümkündür.

COVID-19 salgını ile birlikte yaşanan temas yoğunluğunun yol açtığı hastalık riski bu yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Sağlık sektörünün teması azaltmaya yönelik etkin çalışmaları neticesinde COVID-19’a karşı daha başarılı önlemler alınması hedeflenmektedir.

Fatura düzenleme ve muhafaza etme süreçlerini de kolaylaştırması beklenen bu yenilikle birlikte kâğıt israfı ve mürekkep harcamasının ortadan kaldırılması söz konusudur. Üstelik kargo ile fatura gönderme işlemlerinin de sona ermesiyle masrafların azaltılması sağlanacaktır.

E-faturanın Sağlık Sektöründeki Süreçlere Etkisi

Sağlık sektöründe e-faturaya geçişle birlikte ödeme ve tahsilat işlemlerinin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanması söz konusu olacaktır. GİB Portal veya farklı entegrasyonlar aracılığıyla gerçekleşecek olan e-fatura uygulamaları çerçevesinde kolaylık ön plana çıkar. Üstelik faturaların arşivlenmesi ile alakalı da sürecin kontrol altına alınması gerekmektedir.

Fatura düzenlemek için matbu seçeneğin tercih edilmesi personelin ekstra zaman harcamasına neden olur. Faturanın yanlış basılması halinde israf söz konusu olur. Bunun yanı sıra ekstradan zaman kaybı yaşanması da gündeme gelir. Ancak e-fatura tüm zaman kaybının önüne geçerek kolaylığı ön plana çıkarır.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre