İnsan kaynakları, işletmelerin veya kurumların bünyesinde en çok ihtiyaç duyduğu bir birimdir. İşletmelerde, işverenler ile çalışan kesim arasında köprü görevini üstlenen, diğer işletmeler arasında fark yaratabilme yetisine sahip departman insan kaynaklarıdır.

İnsan kaynakları departmanında çalışan kişiler, firmaların en önemli yapı taşını oluşturur. Çünkü, her firmanın sektörde tutunabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir çok planlama ve yürütme sürecini onlar üstlenir. Bu süreçler, işgücü planlaması ile başlayarak işgören seçimleri, eğitimler, kariyer planlamaları, işgörenlerin performans artışına yönelik oryantasyonlar ve iş verimliliğini arttırma gibi çeşitli ilerlemeler kaydetme aşamalarını kapsar. İşletmelerin hemen hepsinde olmazsa olmaz diyebildiğimiz yönetim görevleri, aslında bir bakıma fikirlerin insan kaynaklarından çıkmasıyla işlevsel hale gelir.

Gerek çalışanların performans değerlendirmelerini yapmak, gerekse onlarla sürekli iletişim halinde bulunarak performansını arttırmaya yönelik teşvikler geliştirmek olsun, insan kaynaklarının üzerine düşen görevler işletme faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlar. İnsan kaynaklarının görevleri temel olarak ele alındığında; işgörenlerin işe alımları ve meslek eğitimleri, oryantasyon hizmetleri, kaliteli ve iyi bir ortam sağlama, işletmenin müşteri ve dış ilişkilerini dengede tutma şeklinde saymak mümkündür.

İşletme performanslarının daha iyi olabilmesi için firma faaliyetlerine uygun, yeterli eğitimi almış veya yeni bilgiler edinmeye açık  eleman alımları yapılmalıdır. Bununla beraber, işe alınan kişilerin de teknolojik gelişmeler neticesinde yenilikleri takip ederek kendini geliştirmesi gerekir. Böylece, kendini geliştiren çalışanlar, zamanla terfi edebilir veya istedikleri üst pozisyona gelerek yeteneklerini kanıtlayabilirler. İşletmeler bu süreçte, insan kaynakları aracılığıyla organizasyonlar düzenlenmeli , bünyesinde bulunan çalışanlarını motive etmeli ve gerekli mesleki eğitimleri vermelidirler. Bunun sonucunda, bulundukları pozisyonda yükselmeyi hedefleyen çalışanların hedeflerine gitmesi daha da kolaylaşabilir ve işletme faaliyetlerinde performans artışları gözlemlenebilir.

Hemen hemen her işletmenin bu şekilde kariyer planlamalarının olması ve çalışanlarını da bu kapsamda maddi açıdan tatmin edici şekilde ücretler vererek teşvik etmesi oldukça önemli bir durumdur. Teşvikler neticesinde yeterli adımları atmayan işletmelerde zamanla, kendi içlerinde performans düşüklükleri yaşanacak, faaliyetlerindeki verimlilikleri azalmaya başlayacak ve işletmenin sistemlerinde giderek çökmeler meydana gelecektir. Akabinde, rekabet ettiği sektörde küçülerek zamanla yok olmaya mahkum olacaktır. Çünkü, işletme içinde düzensizliğin olduğu ve senkronizasyon anlamında kopuklukların yaşandığı yerlerde belirli bir ilerleme kaydedilemez. Ancak, firma içi düzenin sağlandığı, farklı departmanların birbiriyle iletişim halinde olduğu ve paralel olarak tamamlayıcı şekilde çalıştığı yerler için bu durum söz konusu değildir. İnsan kaynaklarının önemi bu anlamda çok büyük bir paya sahiptir. İşletmenin yapı taşı dediğimiz bu donanımlı kişiler, çalışanların, işletmelerin ihtiyacı olan şeyleri gerekli gözlemleri yaparak belirler ve eksiklikleri gidermeye yönelik adımlar atar. Eğer çalışanlarda giderek performans düşüklüğü gözlenirse, hemen burada devreye girerek onları motive eden aktiviteler veya teşvikler öne sürmelidir. Bu sayede çalışanlar, kendilerini eksik hissetmekten arınarak güçlü, ve enerjik bir şekilde yeniden doğmuş gibi olup tekrar işe koyulacaklar.

İşletmelerin yürütülmesinde katkı sağlayan çalışanları, her ne kadar istekli ve kendini geliştiren kişilerden oluşursa, bir o kadar faaliyetlerinde performans artışı sergileyerek işletmenin büyümesinde fark yaratacaktır. Böylece işletmeler, daha verimli ve daha düzenli bir şekilde faaliyetlerini uzun yıllar sürdürebilir.

Günümüzde insan kaynakları, her işletmenin ihtiyacı olduğunu ve buradaki varlığını başarıyla kanıtlamış bir departmandır. Firmaların ihtiyaçlarını belirlerken, bunları gidermeye yönelik alternatif çözüm yolları sunabilen, işletme içi sistemin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayabilen ve insan ilişkilerini yönetebilen kabiliyete sahiptirler. Bunların en başında, işletmelerin bünyesinde çalışmaya en uygun kişileri işe almak gelir. Bu durum işletmelerin yönetimini ve gelişmesini etkileyen en önemli unsurdur. Bu yüzden insan kaynakları, firmaların ihtiyaçlarını ve gelişmesini sağlayacak tüm unsurlarını belirleme konusunda büyük sorumluluğa sahiptir.

İşletmelerin insan kaynakları departmanı, yönetim ve karar aşamasını her ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirirse, işletmelerde bir o kadar büyüyerek sürekli gelişen, diğer firmalara kıyasla daha yüksek kapasiteye erişebilecektir. Teknolojik gelişmeler sonucunda, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için insan kaynaklarına duyduğu ihtiyaç ve destek gereksinimi her geçen gün giderek artmaya devam etmektedir. Bu durum, insan kaynakları departmanının işletmeler bünyesindeki yeri ve önemini açıkça ifade eder.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre