Ön muhasebe, işletmelerin gerçekleştirdiği günlük finansal (kasa, banka, çek, tahsilat, stok takibi vb.) işlemlerinin tümünü takip eden ve dikkat gerektiren bir iştir. Her türlü finansal verilerin takibini yapan ön muhasebe, dikkat gerektiren bir iş olduğu kadar sistemin belirli bir düzen çerçevesinde ilerlemesine de büyük katkı sağlar.

Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ile birlikte, birçok meslek grubu da paralel olarak gelişme göstermek zorunda kalmıştır. Teknolojinin gerisinde kalan meslek gruplarının günümüzde varlığını sürdürmesi artık pek mümkün değildir. Ekonomik ve iktisadi faaliyetler sonucu ortaya çıkan muhasebe mesleği de varlığını sürdürmek için gelişmelere ayak uyduran grupta yer alır. İşletme sahibi kişilerin her biri finansal donanıma sahip olamayabiliyor. Bu yüzden yönettikleri işletmelerin hesaplarını doğru takip edebilecek uzman kişilere ihtiyaç duyarlar. Söz konusu uzmanlar muhasebecilerdir.

Günümüz teknolojisinin değişimine ayak uydurması amacıyla birçok muhasebe programı oluşturulmuştur. Muhasebe sistemine uygun olarak oluşturulan programlar, muhasebe mesleğindeki zorlukların ve karmaşanın en aza indirgenmesinde fayda sağlamıştır. Bu durum teknolojik ilerlemenin olumlu etkileri olmakla birlikte, öğrenmeye açık ve kendini yenileyebilen muhasebe meslek mensuplarına konforlu bir çalışma ortamı sunar.

Yeni nesil muhasebe programları giderek eski usul muhasebe sistemlerine göre daha çok tercih edilmeye devam etmiştir. Geliştirilen muhasebe programları sayesinde, teknoloji ile birlikte yeni kavramlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Bunlar elektronik ortamda hazırlandığı belli olan;  e-beyanname- e-defter, e-belge, e-fatura, e-arşiv fatura, e-müstahsil, e- serbest meslek makbuzu vb. kavramlardan oluşmaktadır. Söz konusu internet ortamında hazırlanan belgeler, muhasebe kayıtlarının şeffaflığını sağlaması nedeniyle, muhasebe kayıtlarına ve meslek erbaplarına duyulan güveni daha da arttırmaktadır. Tabi bunun sadece elektronik ortamdan kaynaklı olduğunu söylemek doğru değildir. Meslek erbaplarının bu gelişmeler ile birlikte, hesaplarda pratiklik kazanması ve teknolojiye uyum sağlayacak bilgi donanımlarına erişmek için çaba göstermesi ile muhasebe kayıtlarının doğru ve şeffaf bir şekilde yapılmasına duyulan güvenin arttığını söylemek daha uygun olacaktır. Çünkü, her ne kadar teknoloji üst seviyelere erişmiş olsa dahi muhasebe erbaplarının bilgi sahibi olmaması veya geri kalmış olması güvensiz bir ortam yaratabilmektedir.

Faturatör.com benzeri bulut tabanlı entegrasyon yazılımları ile online ve tek tuşla e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı kesebilirsiniz. Pazaryeri ve e-ticaret sitelerinizdeki siparişleri ve ürünleri tek noktadan kolayca yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

İşletmeler, muhasebeye duydukları ihtiyacı muhasebe meslek mensuplarını işe alarak gidermeye çalışırlar. İşletme sahipleri, günlük finansal verilerin düzenli bir şekilde ön muhasebe programlarına doğru aktarıldığını bilmek isterler. Kendilerinin bu konuda bir donanıma sahip olmaması, ön muhasebe programlarını ihtiyaç haline getirmekte ve bunun uzman kişilerce yapılmasını sağlamaktadır.

Ön muhasebe kayıtları, işletme bünyesinde gerçekleşen tüm parasal değerleri kapsar. Bunlar; nakit akışları, ürün stokları, banka hesapları, çek ve senet işlemleri, müşteri durumu olmak üzere işletmenin faaliyetine göre değişiklik gösteren hareketlerden oluşur. İşletmenin bu finansal bilgileri ön muhasebeciler tarafından belirli kurallar çerçevesinde düzenlenerek bir program üzerinde saklanır. Böylece, işletmenin günlük kayıtlarının sunulduğu veriler sayesinde yönetimin temel taşları yerine oturur ve birtakım kararların alınmasında yöneticilere kolaylık sağlar. Yöneticiler, kendilerine sunulan muhasebe geçmişleri ile gerçek sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur. Bu sonuçlar neticesinde, işletmenin geleceği için önlemler alabilir veya mevcut durumu değerlendirerek planlar geliştirebilirler.

Ön muhasebe programlarının kullanılması ile parasal değerler özetlenir, sınıflandırılır ve raporlar halinde sunulur. Ön muhasebe kayıtları tutulurken, işletme faaliyetlerine en uygun muhasebe programı seçilmeli ve günlük nakit akışları eksiksiz bir şekilde programa işlenmelidir. Böylelikle muhasebe kayıtları, yöneticiler tarafından işletmenin geleceği için verilecek tüm kararlarda daha şeffaf ve daha doğru sonuçlara gidilmesinde katkı sağlayacaktır. Bu durumun, ön muhasebenin bugünkü değerlerle yarına yön vermesi açısından önemi oldukça büyüktür.

Muhasebe, her işletmenin verimli ve etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu kayıtları detaylı olarak takip eden bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın görevleri kapsamında, muhasebe kayıtları doğru ve düzenli olarak programlara işlenerek işletmelere bir nevi taslak oluşturur. İşletme sahipleri veya bünyesinde çalışan yöneticiler tarafından verilecek kararlar, bu muhasebe kayıtlarının nihai sonuçları ile şekillenmektedir.

Ön muhasebe programları, günlük parasal sirkülasyonlarının işletme nezdinde karmaşıklık yaratmadan tek bir yerde toplanmasını sağlamaktadır. Böylece, işletme faaliyetlerinde meydana gelebilecek finansal sorunlar kolayca tespit edilebilir ve gereken tedbirler erkenden alınabilir. Bu yüzden, işletmelerin finansal kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği tüm hareketler, muhasebeciler tarafından programlara işlenmekte ve işletmelerin ilerleme safhasında bu programlar önemli bir rol üstlenmektedir.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre