Anonim şirketlerde ortaklar, kâr payının yanı sıra maaş gibi ödemeler alarak kendi faaliyetleri karşılığında ödeme talep edebilmektedir. Bu çerçevede ödenen maaşların vergi ve SGK kapsamında değerlendirilmesi ile alakalı detaylara yakından bir göz atmak gerekir.

Ticari ve sınai faaliyetler yürüten anonim şirketlerde ortakların sadece kurucu olarak görev yapmadıkları ve çeşitli faaliyetlerde bulundukları ifade edilmektedir. Bu çerçevede bir şirket bünyesinde çalışmalarını sürdüren ortakların maaş alması mümkündür. O halde bu maaş çerçevesinde ne tür sorumluluklardan söz etmek gerekmektedir?

Anonim Şirketlerde Ortakların Maaşları ile Alakalı Vergilendirme

Vergi uygulamaları ile alakalı en önemli husus gelir ve giderlerin gerçekliğidir. Bu çerçevede şirket ortaklarının fiilen faaliyet göstermesi ve çalışmaları karşısında ücret alması mümkündür. Böylelikle bu ücretlerin mesai karşılığı ödenen ücret olacağı ifade edilmelidir. Bu çerçevede ortağı olunan bir anonim şirketten ücret alınması konusunda herhangi bir sınır yoktur.

Şirket ortaklarının aldıkları ücretlere yönelik gelir vergisi ve damga vergisi uygulamalarının her halde ortaya çıkacağı açıktır. Vergi uygulamasının standartlaştığı bu durumda SGK ödemelerinin de belli başlı koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. Bu çerçevede şirket ortağının çalışması ile alakalı SGK sorumlulukları da şu şekildedir;

  • Ortakların tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmaları için SGK primlerinin yatırılması gerekmektedir,
  • Ortağın emekli aylığı alması durumunda destek primi ödenmelidir,
  • Ortağın Bağ-Kur’dan emekli olması halinde maaşından birtakım kesintiler yapılarak şirkette çalışması mümkündür.

Şirket Ortaklarının Ücretten Kaynaklanan Vergi Cezaları

Şirketten maaş alan ortakların bu maaş için vergi cezası almaları kural olarak söz konusu değildir. Ancak bu maaşın gerçekliği ve tutarın doğruluğu konusunda ispatın ortaya konması mükellefin sorumluluğunu kaldırmak açısından önemlidir. Bu noktada şirket kazancın dağıtılmasında usulsüzlüğü engellemek adına maaş uygulamalarında aşağıdaki detayları dikkate almak zorundadır;

  • Ücretin ortak tarafından hak edilmesi gerekmektedir. Ortağın herhangi bir faaliyeti yoksa sadece ortak vasfına sahip olduğu için ödeme  yapılmamalıdır,
  • Ücret ödemesi ortaklık vasfından kaynaklanan pozitif ayrımcılığa neden olmamalıdır. Eşit işe eşit ücret prensibi benimsenmelidir,
  • Ücretin gider olarak gösterilmesi değerlendirilerek yüksek ücret ödeme prensibinden uzak durulmalıdır.

Tüm bu detaylar dikkate alındığında ücretleri doğru belirlemek gerekir. Bu çerçevede vergilendirmede sorunsuz bir sürece kapı aralanır. Aksi takdirde vergi cezası ödenmesi söz konusu olacaktır.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre