• 2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Primleri Ödeme Süresi Uzatıldı.
    Son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır
  • Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler
    24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Yayımlanan Kararda yer alan önemli değişikler özetle şu şekildedir;

Kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen, bununla birlikte Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.
Otomobil üretimi yatırımları kapsamında teşvikli olarak ithaline kısmen izin verilen araç niteliği ve sınırlamasına ilişkin kriterler tekrar tanımlanmıştır.
İmalata dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan kredi ve finansal kiralama işlemlerinde faiz desteği miktar sınırı iki katına çıkartılmıştır.
Faiz desteği uygulamasında aynı teşvik belgesi kapsamında birden fazla aracı kurum için talepte bulunulması imkanı getirilmiştir.
Yatırım süresini müteakip 6 ay içinde tamamlama vizesi başvurusunda bulunmayan yatırımcılara Bakanlık tarafından bildirimde bulunulacak ve 2 ay süre tanınacaktır.
Diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılan yatırımlar, faiz veya kar payı desteği sağlanmaksızın diğer destek unsurlarından yararlanılabilecektir.
Ferro krom üretimi yatırımlarına asgari 4. Bölge desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
Lisanssız faaliyet kapsamındaki gösteren güneş enerjisinden elektrik üretimi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımları faiz/kar payı desteğinden yararlanmaksızın bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.

  • Youtuber’lara istisna uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B sayılı maddeyle internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna kılındı.
Youtuber, influencer ya da uygulama geliştiricilerinin elde ettikleri kazançların nasıl vergileneceği konusu netleşti. Konunun ayrıntıları 12.02.2022 tarihinde yayımlanan 322 numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile belirlenmiştir


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre