Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi olan WOMEN-UP yapısı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından birlikte finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen...