Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi olan WOMEN-UP yapısı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından birlikte finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir mali destek uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Uygulama illerinde faaliyet gösteren iş verenlerden, gerekli şartları taşıyan ve öncelikli kayıt yaptıranlara, proje uygulama süresince ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle her ay net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği verilmesi planlanmaktadır.

Girişimci kadınları desteklemek, kadınlara yeni iş olanakları sağlamak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla “Women-Up” projesini hayata geçirilecek.

Kadın işverenler tarafından ilave olarak istihdam edilecek kadın işçiler için toplamda yaklaşık 25 milyon avro hibe desteği sağlanacaktır.

Kadın girişimciye her ay net asgari ücrete kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Proje kapsamında en fazla 20 aya kadar kadar mali destek ödemesi alınabilmektedir. 20 ayın sonunda mali destek ödemesi kesilecektir.

Projenin amaçları;

* Kadın işverenleri teşvik ederek kadın istihdamını arttırmak,
– Kadın çalışanların mesleki becerilerini geliştirerek yeni iş olanaklarının oluşturulması yoluyla kadınların işgücüne katılımlarını artırmayı amaçlamaktır,

Sunulan bu mali destekten Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren 4.000 Kadın İşveren faydalanabilecektir. Kadın işverenlerin proje kapsamında destek alabilmeleri için gerekli uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir

Hangi iller kapsam dahilindedir?

Sunulan bu mali destekten Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren 4.000 Kadın İşveren bu mali destekten faydalandırılacaktır.

İşverene ilişkin şartlar;

 • Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır.
  • Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.
 • Kadın işverenler projeden yararlanmak için en az bir kadın işçi istihdam etmek zorundadır.
 • Kadın işveren, proje kapsamında işe alacağı kadın işçi için hibe başvurusunda bulunabilecektir.
 • Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin, başvuruda bulundukları işletmelerinin 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında destek alacak işverenler, en fazla dokuz işçi çalıştırıyor olmalıdır.
  • Projeye başvurmadan önce işçi çalıştırmayanlar da projeye dahil olabilecektir
 • Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, tüm işyerlerindeki toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecektir.
 • Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilecektir.
 • Proje kapsamında destek alacak kadın işverenler işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalıdır.
 • Kadın işverenin toplam prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir.
  • Bu hesaplamada yeniden yapılandırma borç tutarı dikkate alınmayacaktır.

İstihdam edilecek sigortalıya ilişkin şartlar;

 • İşe alınan kadın çalışan, bir önceki mali yılın 12 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmelidir.
 • İlave olarak istihdam edilen kadın çalışan, ilan edilen proje başlangıç tarihinden sonra işe alınmış olmalıdır.
  • Projeden önce hali hazırda ilgili şirkette çalışanlar için bu destekten faydalanılamaz.
 • Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek olan kadın işçi en az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır.
  • İstihdam edilecek kadın işçinin bir önceki işindeki SGK girişi ile projeden faydalandırılacağı süre arasında en az 1 ay olması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek kadın sigortalı kadın işverenin birinci derece yakını olmamalıdır.
  • Kadın işveren, projeden faydalandırmayı planladığı kadın çalışanlar için eş, çocuk, kardeş, anne ya da baba, dayı, teyze, amca, hala, büyük anne, büyük baba olan akrabalık derecelerinden olmamalıdır,
 • Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek kadın sigortalı 65 yaşından küçük olmalı ve kendi sigortalılığından dolayı aylık (malulen emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı) almamalıdır.
 • Kadın işverenlerin hibe alındığı sürece operasyon kriterlerine uygun olarak sayılan şartların devamlılığını sağlaması gerekmektedir.
  • İşverenin, proje boyunca bu şartları kaybetmemesi gerekiyor.

 


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre