Anonim şirketin tanımı, sermayesi belirli olan ve paylara bölünmüş, yalnız malvarlığıyla borçlarından dolayı sorumlu bulunan şirkete anonim şirket denir. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü...