KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelen kısaltmadır.

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kurulmuştur. İnsan haklarının temelleri arasında yer alan özel hayatın gizliliği konusu baz alınarak oluşturulmuş ve 2016 yılında resmî gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girmiştir. Peki kişisel veri ne anlama gelir? Kişisel veri, gerçek kişilerin kimliği niteliğinde belirleyici olan tüm bilgilerini ifade eder. Gerçek kişilere ait belirleyici bilgiler, birçok alanda erişilebilirliğe sahiptir. Kişisel veriler; ad soyad başta olmak üzere, parmak izleri, pasaport bilgileri, resimler ve görüntüler gibi özel bilgilerden oluştuğu için bu verilerin erişilebilir olması bazı durumlarda tehlikeli hale gelebilir. Bu yüzden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım kurallar belirlenmiştir.

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyette bulunan şirketler, belirlenen kurallar içinde kalmaya özen gösterir. Uzun yıllardır, bir hizmet veya mal tedarik edilebilmesi ve dağıtılabilmesi için kişisel veriler bir yerde toplanmakta sonra da bu bilgiler paylaşılmaktaydı. Kişisel verilerin korunması ön planda kalarak sunulan hizmetlerden faydalanmak için verilerin bir yere toplanmasının gerekliliği, giderek zorunlu bir işlem haline gelmiştir.

Özel hayatın gizliliğinin korunmaya alınması doğrultusunda belirlenen yasal düzenlemeler, kişilerin hak ve özgürlüklerinin lehine olarak gerçekleştirilir. Bununla beraber, hak ehliyetine sahip olan herkes bu kanundan faydalanabilir. Ancak durum şu ki; KVKK içerisinde yer alan “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesinin geçmesinden kaynaklı olarak, tüzel kişiler bu ifadelerden mahrum bırakıldığı için kişisel verilerinin korunması kanunundan faydalanamamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde ise bu ayrım söz konusu değildir. Yani verilerin işlenmesi için belirli bir tanım olmaksızın şirketler ve gerçek kişiler bu işi gerçekleştirebilir. İşleme konu olan veriler, tamamen veya bir kısmı otomatik şekilde elde edilir. Elde edilen bilgiler ise kaydedilir ve hafızada depolanır. Böylece kişisel bilgiler, değiştirilmesi, kullanılması, başka yerlere aktarılması veya devralınması gibi sorunlardan korunmuş olur.

Verilerin işlenmesine yönelik olarak, hafızaya alınan özel bilgilerin sahibi olan kişilerin insan haklarına aykırı olmayacak şekilde işlenmesi gerekir. Aksi takdirde, bu kişisel verileri suiistimal edici hareketlerde bulunmanın ağır yatırımları ile karşı karşıya kalınabilir. Böyle bir durum yaşanmaması açısından, veri işleyen kişiler tarafından yasal mevzuatın gerektirdiği kuralların iyi bilinmesi ve uyulması gerekir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişilerin yasal haklarından ziyade direkt veri sahibi kişiler korunmaya alınır. Buna uygun bir şekilde verilerin elde edilmesi ve işlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Tabi bu, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini zedeleyici olmadığı takdirde geçerlidir.

Yasal haklarını bilen kişiler, kişisel verilerini korumaya almak için gereken şartları sağlayan firma veya kişilere güvenli bir şekilde bilgilerini emanet edebilir. Dolayısıyla, verilerin işlenerek korunması görevini üstlenen kişilerin de bu güveni sarsıcı hareketlerde bulunmaması gerekir. Veri sahibi kişilerin kendi haklarını koruması için öncelikle hangi haklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bununla beraber, kişi hak ve özgürlüklerini koruyan yasal düzenlemeler tanınmalıdır.

Veri sahibi gerçek kişiler gibi veri sorumlusu kişilerin de bu hakları bilmesi zorunludur. Gerçek kişilerin verilerini korumaya yönelik olarak yürürlüğe giren en temel yasal düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, günlük hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilen ve özel hayatın gizliliğini koruyan en önemli kurumdur.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre