KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomide daha çok var olmaları, hayatta kalmaları, büyümeleri ve gelişmeleri için kurulmuş, özel bütçeli bir idaredir. KOSGEB kısaltılmış bir ibare olup açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı şeklindedir.

Bilindiği gibi KOSGEB’in pek çok destek programı var. Bunlar kategorik olarak şöyle:

 • Girişimcilik Destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyütme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • İŞGEM/TEKMER Destekleri
 • Laboratuvar Destekleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Bu yazımızda yukarıdaki kategorilerin altında verilen desteklerden biri olan İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru koşulları hakkında bilmeniz gerekenleri paylaşıyor olacağız. Öncesinde ise programın ne olduğu ve kapsamı gibi bilgilerden biraz bahsedelim.

İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

İşletmelerin hayatını sürdürebilmesi için gelişmesi ve büyümesi oldukça önemlidir. İşte bu program da ekonomide yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve büyümesi için gereken desteği sunmak üzere hazırlanmıştır.

Programın ne olduğu sorusuna cevap verebilmek için amaçlarını sıralayalım. Programın amacı işletmelerin:

 • Rekabet gücünü artırmak
 • Kurumsallaşmasını sağlamak
 • Markalaşmasını temin etmek
 • Ekonomideki payını artırmak
 • Kapasitelerini geliştirmek
 • Öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak olarak deklare edilmiştir.

Programın Kapsamı Nedir?

İşletmelerin büyümesi ve gelişmesi için yapması gereken harcamalar vardır. Program kapsamında bu harcamaların pek çoğuna belli oranlarda destek olunmaktadır. Desteğin süresi 2 yıl olup, süreç sonunda %10 hasılat artışı sağlayan işletmeler 1 yılı geçirmemek kaydıyla ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmektedir. Destek sağlanacak olan gider kalemleri aşağıdaki gibidir:

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test ve Analiz Desteği
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği
 • Model Fabrika Desteği
 • Teknik Danışmanlık Desteği

Not: Destek oranları, tutarları ve avantaj sağlayan durumlara, gerek birbiri içinde gerekse yıllara göre değişkenlik gösterdiği için burada yer verilmemiştir. En güncel ve detaylı bilgiyi KOSGEB internet sitesinden alabilirsiniz.

Programa Kimler Başvurabilir?

Kamu veya özel her türlü destek ve yatırım süreçlerinde olduğu gibi bu programdan da faydalanabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan işletmeler destekten faydalanmak için başvuruda bulunabilir. Bunlar:

 • İşletmenin gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,
 • KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması,
 • İşletmenin KOSGEB bilgi beyannamesinin güncel olmasıdır.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Yukarıda saydığımız koşulları yerine getiren işletmeler KOSGEB internet sitesinden dolduracağı İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunun ardından sırasıyla şu adımları takip edecektir:

 • Başvuru onaylandıktan sonra işletmeye taahhütname gönderilecek,
 • İşletme, İşletme Geliştirme Destek Programı Taahhütnamesini internet üzerinden kabul edecek,
 • Taahhütnamenin KOSGEB idaresince kayda alındığı tarih program için başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında toplam 11 başlıkta 725.000₺ ye varan destek sağlanacaktır. Desteklerden faydalanma süreci ise şöyle:

 • İşletme istediği her bir başlık için başvurusunu yapacak,
 • Değerlendirme sonrası onaylanma durumu işletmeye bildirilecek,
 • İşletme gerekli mal ve hizmet alımlarını yapacak,
 • Ödeme bilgi ve belgelerini KOSGEB idaresine gönderecek,
 • İlgili tutarlar program esasları çerçevesinde işletmenin banka hesabına yatırılacaktır.

Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre