KOSGEB yani; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kuruluş, büyüme ve gelişmesiyle birlikte yenilikçi projelerinin finanse edilmesi amacıyla destek programları hazırlayan bir teşkilattır.

KOSGEB neredeyse tüm sektörleri içine alan pek çok farklı destek programı duyurmaktadır. Bu programlar kapsamında onlarca başlık altında işletmelerin çeşitli giderlerine, yatırım ihtiyaçlarına ve büyüme çalışmalarına karşılıksız destek sağlamaktadır.

Bu yazımızda genel olarak KOSGEB desteklerine nasıl başvuru yapılır sorusunu ele alacağız. KOSGEB desteklerine muhatap olabilmeniz için öncelikle KOBİ statüsünde bir işletme olmanız gerekir. Peki KOBİ nedir? KOBİ olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bu sorulara ilişkin bilgilendirmeleri de yazımızın içerisinde bulabileceksiniz.

KOBİ nedir? Kimler KOBİ sayılır?

KOBİ yani; küçük ve orta büyüklükte işletmenin ne olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik içerisinde açıklanmıştır. İlgili açıklamaya göre KOBİ:

 • İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birim veya girişimlerdir.

İlgili yönetmelikte bu işletmeler 3 gruba ayrılmıştır:

 • Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Burada önemli olan 2 kavramın da ne olduğunu kayda geçirelim:

 • Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablo.
 • Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutar.

Bu tanım ve kriterlere göre KOBİ olup olmadığınızı ya da hangi ölçekte bir işletme olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Destek Programlarına Başvuru Süreci

KOSGEB’in çok sayıda destek programı mevcuttur. Başvuracağınız destek programının kendine özel şartlar barındırması mümkün olabilir. Örneğin Geleneksel ve İleri Girişimcilik destek programlarında şirket kuruluşundan önce KOSGEB girişimcilik eğitimi almış olmanız gibi özel detaylar bulunabilir. Böyle olsa da tüm programlar için bazı genel şartlar ve ön işlemler gerekmektedir. Bunlar:

 • İşletmeniz KOBİ statüsünde bir işletme olmalı.
  • KOSGEB bu durumu sonraki adımlarda değerlendiriyor olacak.
 • KOSGEB veri tabanına kaydolmalısınız.
 • İşletmenizin KOBİ vasfının değerlendirilmesi için KOBİ beyannamesini doldurmalısınız.
 • Beyannamenizin kontrol edilip onaylanmasının ardından destek programlarına başvurabilirsiniz.

KOSGEB kaydından sonraki süreçte bizzat veya danışmanlık hizmeti alarak hangi desteklerin size uygun olduğunu araştırmanız gerekir. Yine her programın özel koşulları olabileceğini göz önünde bulundurarak genel süreçten biraz bahsedelim:

 • Öncelikle ilgili programa başvuru yapılır.
 • KOSGEB başvuruya dair taahhütname gönderir.
 • İlgili taahhütname işletme tarafından onaylanır.
 • Taahhütname onayının kayda geçtiği tarih destek programının başlangıç tarihidir.
 • İşletme ilgili program kapsamında istediği başlıklar için destek başvurusunda bulunur.
 • İdarenin onayının ardından ilgili başlık kapsamında gerekli mal ve hizmet alımlarını yapar.
 • Mal ve hizmet alımlarına dair ödeme bilgi ve belgelerini idareye gönderir.
 • KOSGEB ilgili programın esasları çerçevesinde işletmenin banka hesabına ödemeleri yapar.

Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre