Gider Pusulası, vergi mükellefi olmayan kimselerden alınan mal ya da hizmetler karşılığında belgelendirme yapmak amacıyla kullanılan belgelerdir. VUK Madde 234 kapsamında gider pusulasının fatura hükmünde olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede faturanın işleyişi ile alakalı bütün hallerde Gider Pusulası kullanılabilmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ve düzenlemeler çerçevesinde Gider Pusulası kullanımının daha geniş bir kapsama alındığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede vergi muafiyeti olan kimselerden alınan hizmetlerin yanı sıra iade ve telif ödemeleri konusunda da ön plana çıkar.

Gider Pusulasını Kimler Düzenler?

Gider pusulasını düzenlemekle mükellef olanlar, VUK kapsamında vergi mükellefi sayılmayan kimselerdir. Bu bağlamda bir şahıs ya da sermaye şirketi olanların gider pusulası düzenleyebilmeleri mümkün değildir. Fatura alınamayan hallerde giderin belgelenebilmesi amacıyla gerekli olan gider pusulasının düzenlenmesi ile alakalı da çeşitli şartlardan söz etmek gerekmektedir. Bu noktada Maliye Bakanlığı gider pusulasının düzenlenmesi ile alakalı hem şekil hem de usul değişiklikleri yapmıştır.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Pusula düzenlemek ve karşı tarafa ibraz etmek isteyen kimselerin aşağıda sıralanan kriterleri dikkate almaları gerekmektedir. Bu kapsamda gider pusulasının düzenlenmesi öncesinde şu hususları mutlaka dikkate almalısınız.

  • İşin mahiyeti, cinsi, adet, fiyat, tutar, toplam, indirim ve diğer bütün detaylar bulunmalıdır,
  • En az 2 nüsha olmak üzere düzenlenmelidir. 2 adetten az düzenlenen pusulalar geçersiz sayılmaktadır,
  • Düzenlenen pusulalardan biri işi yapana diğeri de yaptırana teslim edilmektedir,
  • Gider pusulası mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılmaktadır. Aksi durumlarda VUK kapsamındaki uygulamalar dikkate alınmalıdır.

Gider Pusulasında Stopaj Uygulaması

Gider Pusulası, Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre stopaj uygulanacak belgeler arasındadır. Bu kapsamda değişkenlik gösteren stopaj oranlarını sıralamak gerekir.

  • Havlu, çorap, halı benzeri nakış işleri ve diğer turistik eşyaların imalatında ödenenen hizmet bedelleri için %2,
  • Hurda malların satın alımında %2,
  • Diğer mal satın alımında %5,
  • Diğer hizmet alımlarında %10,
  • Mal ya da hizmet satın alınan kimsenin vergi mükellefi olmaması ve esnaf muafiyetinden de yararlanmaması halinde tüketiciye satılan ürünlerden ödenen komisyon ve primlerden %20 alınmaktadır.

 


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre