Gider Pusulası, vergi mükellefi olmayan kimselerden alınan mal ya da hizmetler karşılığında belgelendirme yapmak amacıyla kullanılan belgelerdir. VUK Madde 234 kapsamında gider pusulasının fatura hükmünde...