Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 22/12/2021 Tarih ve 31697 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır....